Open Rack là gì? Sự khác nhau giữa tủ rack và open rack.

Mỗi dự án có các thiết bị cài đặt khác nhau, vì vậy việc chọn tùy chọn cài đặt tủ rack phù hợp đòi hỏi phải có lựa chọn. Open Rack hoặc tủ rack kín? Mỗi loại tủ đều có lợi ích riêng của nó, vì vậy việc xác định lựa chọn tủ rack chọn phù … Read more