Nhận bảo trì, vệ sinh, sửa máy may tận nơi

Máy may là thiết bị quan trọng trong công việc sản xuất may mặc. Tuy nhiên trải qua thời gian dài sữ dụng, hoặc máy bỏ lâu không sữ dụng đến sẽ bị hư hỏng, không sữ dụng được. Vì vậy chúng ta cần phải đưa đến trung tâm sửa máy may để khắc phục. … Read more