Một số thông tin bạn cần biết trước khi chọn mua tủ rack nhằm giúp bạn tránh lựa chọn sai kích thước tủ cho mục đích sử dụng.

Đơn vị “U” của Tủ rack là gì?

1U = 1,75 inch = 4.45 cm     (1 inch = 2,54cm)

Tiêu chuẩn áp dụng: EIA310-D

Đây là đơn vị quy chuẩn dùng để đo chiều cao của các thiết bị. Khi tài liệu có ghi switch/hub/router/server 1U có nghĩa là chúng có chiều cao bằng 1U. Nếu nhận thấy các thiết bị như switch, hub, router, server… dành cho doanh nghiệp, bạn sẽ thấy chiều cao của chúng có ghi là 1U, 2U, 4U, 6U….

Danh mục sản phẩm